TrackGuide

Op dit moment zijn wij niet actief op zoek naar nieuwe TrackGuides. Graag willen wij een portefeuille aanleggen zodat wij in de toekomst potentiële kandidaten kunnen benaderen wanneer er weer een vacante positie komt.

Over Spirare Talent Valley

Spirare Talent Valley is een inspirerende ontwikkelomgeving voor creatief hoogbegaafde en hoog sensitieve jongeren (4-25 jaar) (LifeTrackers) die binnen het reguliere onderwijs niet worden voorzien in hun ontwikkelbehoeften. Onze missie is dat de Lifetracker kan zeggen: “Dankzij Spirare weet ik weer hoe ik kan zijn wie ik ben en kan doen wat bij me past”. Spirare Talent Valley is erop gericht om de LifeTrackers een passende plek en specialistische begeleiding aan te bieden zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontdekken en inzetten, om vervolgens vanuit hun eigen drijfveren en motivaties een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit doen wij in een omgeving met gelijkgestemden middels een divers aanbod van inspirerende activiteiten, workshops, projecten en reflectieve gesprekken.

Werkomgeving

Spirare Talent Valley bevindt zich in ruim opgezette en natuurlijke omgeving. De werkomgeving kenmerkt zich door een vriendschappelijke manier van omgang met elkaar en de LifeTrackers. Gelijkwaardigheid en respect zijn belangrijke waarden en Spirare hecht er waarde aan dat alle mensen die betrokken zijn bij Spirare, dat doen in het verlengde van hun eigen drijfveren en talenten. Wij zoeken daarom ook iemand die het werk met enthousiasme en plezier doet. Binnen de werkzaamheden is er veel ruimte voor eigen inzicht en zelfsturing. Zelfstandig kunnen werken is hierbij belangrijk, maar ook het goed kunnen functioneren in een multidisciplinair team.

Gebruikte definities

Bij Spirare Talent Valley maken we gebruik van de volgende termen:
 • LifeTrackers: de jongeren die naar Talent Valley gaan
 • LifeGuides: bieden workshops aan vanuit hun eigen discipline
 • TrackGuides: begeleiden de LifeTrackers met hun persoonlijke proces (mentor)

Omschrijving vacature | 32 uur

Als Trackguide ben je van intake tot uitstroom verantwoordelijk voor het persoonlijk ontwikkelproces van een groep Lifetrackers. Je bent er voor het wel-zijn van de Lifetrackers en ondersteunt hun op hun unieke eigen weg. Dit doe je door de Lifetrackers te leren ervaringen te creëren die zij vervolgens gaan doorleven en die je samen achteraf bespreekt. Hier wordt een sterk beroep gedaan op je oprechte inlevingsvermogen, creatieve geest en organiserend vermogen. Je kan werkzaam zijn in zowel de rustfase, de oriëntatiefase als de integratiefase. Dit betekent dat je als mentor de Lifetracker weer leert navigeren vanuit wie hij of zij is en op weg helpt met het bewandelen van hun eigen unieke pad. Samen ervaringen aangaan staat hierin centraal. Bijkomende activiteiten zijn het voeren van reflectieve gesprekken, organiseren van activiteiten, het afnemen van testen om talenten te achterhalen, schrijven van rapportages, voeren van gesprekken met ouders en gemeenten en afstemmen met collega Lifeguides. Als TrackGuide ben je niet op zoek naar een baan maar geef je invulling aan jouw levensmissie!

Vereisten functie:

 • Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en je neemt de regie in handen;
 • Je staat stevig in je schoenen om flexibel en ondernemend te denken en handelen;
 • Je werkt met Lifetrackers op basis van gelijkwaardigheid;
 • Je bent in staat om oprecht te luisteren en je oordeel uit te stellen indien nodig;
 • Je maakt samen met de Lifetracker zijn emoties, zelfbeeld en angsten bespreekbaar en je werkt hier samen aan;
 • Je werkt samen met ouders, gemeenten en scholen en overige instanties;
 • Je bent op groeps- en individueel niveau bezig met de ontwikkelingen van de Lifetracker en je past hier vervolgens de activiteit op aan;
 • Je geeft ouders inzicht in dit proces en begeleid je ze daarbij;
 • Je durft bestaande kaders los te laten en je stimuleert je creativiteit en zelfstandigheid van het kind;
 • Je hebt de moed je eigen reacties te onderzoeken en geeft blijk van een goede zelfreflectie;
 • Je hebt ervaring met psychische problematiek;
 • Je hebt feeling met de visie, werkwijze en aanpak van Talent Valley. Tijdens de inwerkperiode zal hier aandacht aan worden besteed;
 • Je hebt voldoende kennis en inzicht over HB/HSP;
 • Je hebt minimaal HBO-denk- en werkniveau; een SKJ-registratie of een mogelijkheid daartoe is gewenst;
 • Je hebt ervaring in werken met jongeren in de leeftijd 10-25 jaar;
 • Je initieert en coördineert de activiteiten rondom de Lifetracker.
Interesse? Stuur een motivatiebrief en je CV naar Michael Stawinski op secretariaat@spirare.org.


Tevens zijn wij op zoek naar:

 • enthousiaste ondernemers die een workshop willen aanbieden vanuit hun eigen discipline (zie ook co-creators)
 • ambassadeurs die Spirare een warm hart toedragen
 • business sponsors (zie ook business sponsors)
 • vrijwilligers die een bijdrage willen leveren op het gebied van o.a.: onderhoud & vervoer (zie ook vrijwilligers)
 • samenwerkingen met scholen, instanties en organisaties die betrokken zijn bij hoogbegaafdheid en/of daar meer informatie of ondersteuning bij wensen

Top